0
0 Tk.
অর্ডার এবং ডেলিভারী সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসায় কল করুনঃ 09639277444 ( IMO + Whatsapp ) +8801972277444

Frozen Snacks 1

Kazi Farms Kitchen Chicken Samosa

Tk 160 180
You Save Tk 20 (11%)
Details Buy

Kazi Farms Kitchen french Fries

Tk 240 250
You Save Tk 10 (4%)
Details Buy

Kazi Farms Kitchen Paratha

Tk 265 270
You Save Tk 5 (1%)
Details Buy

Long Ku -Rice Vermichili 250g

Tk 190 260
You Save Tk 70 (26%)
Details Buy

Loading... Please wait